Co to są zmienne komentarza

Zmienne w treści komentarza, to specjalne znaczniki w formacie $nazwa.zmiennej, które zamieniane są na właściwe wartości automatycznie podczas logowania znalezień. Zmienne pozwalają na stosowanie “dynamicznych” komentarzy, w których fragmenty tekstu zależą od aktualnie logowanego kesza (nazwa kesza, autor, data logu) lub liczby/typu zalogowanych dotychczas keszy (wszelkie liczniki znalezień).

Lista obsługiwanych zmiennych

Szczegóły kesza

 • $cache.name - nazwa kesza
 • $cache.owner - właściciel kesza

Szczegóły logu

 • $log.date - data logu
 • $log.time - czas logu

Liczba keszy per plik (dokument) i typ logu

 • $file.count - liczba wszystkich keszy ogółem w pliku
 • $file.count.finds - liczba wszystkich find-ów w pliku
 • $file.count.dnfs - liczba wszystkich dnf-ów w pliku

Liczba keszy per dzień i typ logu

 • $day.count - liczba wszystkich keszy ogółem w danym dniu (dniu daty logu)
 • $day.count.finds - liczba wszystkich find-ów w danym dniu
 • $day.count.dnfs - liczba wszystkich dnf-ów w danym dniu

Indeks kesza per plik (dokument) i typ logu
Indeks to numer danego kesza w kolejności dat logów. Zmienne $file.index dotyczą kolejności keszy w ramach całego pliku - znów ogółem lub tylko find-y/dnf-y.

 • $file.index
 • $file.index.finds
 • $file.index.dnfs

Indeks kesza per dzien i typ logu
Indeks to numer danego kesza w kolejności dat logów. Zmienne $day.index dotyczą kolejności keszy w ramach danego dnia (dnia daty logu) - znów ogółem lub tylko find-y/dnf-y.

 • $day.index
 • $day.index.finds
 • $day.index.dnfs

Procent znalezienia grupy keszy
Procent wyliczany jest jako: indeks danego znalezienia w grupie / liczba wszystkich znalezień w grupie * 100. Grupą może być cały dokument ($file) lub dany dzień ($day).

 • $file.pct.finds
 • $day.pct.finds

Wszystkie znalezienia per typ kesza
Są to aktualne statystyki znalezień z GC COM - suma wszystkich znalezień ogółem lub per typ kesza. Wartości rosną automatycznie w miarę logowania.

 • $total.finds
 • $total.finds.tradi
 • $total.finds.multi
 • $total.finds.virtual
 • $total.finds.letter
 • $total.finds.event
 • $total.finds.cito
 • $total.finds.mega
 • $total.finds.giga
 • $total.finds.mystery
 • $total.finds.webcam
 • $total.finds.earth
 • $total.finds.gps
 • $total.finds.wigo
 • $total.finds.lab

Przykłady użycia

Przykład 1

Log:

*** $cache.name ***
Keszyk znaleziony o $log.time.
Moje znalezienie nr $total.finds.
TFTC $cache.owner!

zostanie (przykładowo) zamieniony na:

*** GDKJ Przełęcz pod Śnieżką ***
Keszyk znaleziony o 13:50.
Moje znalezienie nr 1500.
TFTC Plomba!


Przykład 2

Log:

Super wypad za miasto.
Dzisiejsza wycieczka przyniosła $day.count.finds znalezień i tylko $day.count.dnfs DNF-ów, TFTC!

zostanie (przykładowo) zamieniony na:

Super wypad za miasto.
Dzisiejsza wycieczka przyniosła 150 znalezień i tylko 5 DNF-ów, TFTC!


Przykład 3

Log:

Kolejny dzień na puszczy ;)
Keszyk $file.index.finds z $file.count.finds, GEOpyra zdobyta w $file.pct.finds% :)

zostanie (przykładowo) zamieniony na:

Kolejny dzień na puszczy ;)
Keszyk 20 z 124, GEOpyra zdobyta w 16% :)

Uwaga: w tym przypadku ważne, aby dokument zawierał tylko i wyłącznie logi z keszy tej serii (zmienne $file działają na całym dokumencie).