2023-03-07: v1.0.15

 • Bugfix: Poprawiony błąd uruchamiania aplikacji na starszych wersjach Javy (poniżej Java 17).

2023-03-04: v1.0.14

 • Bugfix: poprawiony błąd logowania keszy (GC).

2022-08-06: v1.0.13

 • Bugfix: poprawiony błąd logowania keszy (GC).
 • Bugfix: aktualizacja biblioteki SWT w wersji dla MacOS.
 • Misc: Buy me a coffee :)

2022-01-22: v1.0.12

 • Bugfix: poprawiony błąd logowania keszy (GC).
 • Bugfix: aktualizacja biblioteki SWT w wersji dla MacOS.

2021-04-05: v1.0.11

 • Bugfix: poprawiony błąd logowania keszy (GC).

2020-09-22: v1.0.10

 • Bugfix: poprawiony błąd logowania keszy (GC).
 • Bugfix: poprawiony błąd obsługi zmiennych komentarza $total.finds (GC).
 • Dodana obsługa nowych typów keszy:
  • Community Celebration Event,
  • HQ Celebration Event,
 • NLS: kilka nowych tłumaczeń,
 • Optymalizacja rozmiaru pliku bazy danych *.db.

2020-03-28: v1.0.9

 • Bugfix: poprawiony błąd pobierania notatek terenowych (GC),
 • Bugfix: poprawiony błąd obsługi zmiennych komentarza $total.finds (GC).

2020-02-29: v1.0.8

 • Bugfix: poprawiony błąd logowania keszy (GC).

2019-09-27: v1.0.7

 • Bugfix: poprawiony błąd logowania keszy (GC).

2019-06-14: v1.0.6

 • Bugfix: poprawiony błąd logowania keszy (GC).

2019-03-25: v1.0.5

 • Bugfix: Błąd: login may not be null or empty (GC) (#56).

2019-03-02: v1.0.4

 • Bugfix: poprawiony błąd logowania keszy (GC).

2018-12-08: v1.0.3

 • Zawsze doklejaj sygnaturkę, bez względu na długość logu (#6),
 • W związku z powyższym, obecne limity długości logu:
  • GC: 4000 znaków (w tym 100 znaków zarezerwowane dla sygnaturki),
  • OC: 5000 znaków (w tym 100 znaków zarezerwowane dla sygnaturki),
 • Bugfix: poprawiony błąd logowania keszy (GC).

2018-10-22: v1.0.2

 • Bugfix: poprawiony błąd logowania do GC (ponownie).

2018-10-15: v1.0.1

 • Bugfix: poprawiony błąd logowania do GC.

2018-09-08: v1.0

 • Identyfikacja dystrybucji Linuxa poprzez plik /etc/os-release (#48),
 • Pierwsza publiczna wersja aplikacji!

2018-09-07: v1.0-rc3

 • Bugfix: Błąd filtrowania listy notatek terenowych (Linux) (#44),
 • Bugfix: Wielowierszowe rekordy w tabeli notatek terenowych (Linux) (#45),
 • Bugfix: Wyciek połączenia podczas autoryzacji OAuth z Opencaching (#46),
 • Ulepszona prezentacja wyników walidacji notatek terenowych (#41),
 • NLS: uzupełnienie braków + kosmetyka w tłumaczeniach.

2018-09-05: v1.0-rc2

 • Bugfix: Brak inkrementacji zmiennych $total.finds (#40),
 • Wybór domyślnego języka na podstawie ustawień regionalnych systemu (#42),
 • Zabezpieczenie przed uruchomieniem wielu instancji aplikacji naraz (#43),
 • Sprawdzanie aktualnej wersji aplikacji (#5),
  • Komunikat informujący o nowej wersji aplikacji, jeśli jest takowa dostępna,
 • Katalog domowy aplikacji zmieniono na $HOME/.geocentral-lite (#18),
 • Nowe reguły walidacji notatek terenowych:
  • Sprawdzenie, czy wszystkie logowane notatki są w statusie Nowy,
  • Sprawdzenie, czy wypełnione są data i typ logu,
  • Sprawdzenie, czy użyto (jeśli w ogóle) prawidłowych zmiennych komentarza,
  • Sprawdzenie, czy wypełniony jest typ kesza, jeśli użyto zmiennych bazujących na tej informacji.

2018-08-29: v1.0-rc1

 • Bugfix: poprawione pobieranie typu kesza podczas sprawdzania statusu (GC).
 • Spolszczenie komunikatów i etykiet systemowych (#11),
 • Lokalizacja interfejsu użytkownika (#20)
  • Obecnie aplikacja dostępna jest w dwóch językach: polski i angielski,
  • Zmiana preferowanego języka poprzez funkcję Pomoc -> Zmień Język,
 • Usunięta opcja Dodawaj do ulubionych przy logach DNF (#10),
 • Możliwość ustawienia Oceny przy logowaniu keszy Opencaching (#3),
  • Nowa funkcja Notatka Terenowa -> Edytuj Ocenę,
 • Obsługa logowania keszy z hasłem (OC) (#38),
  • Nowa funkcja Notatka Terenowa -> Edytuj Hasło,
  • Bieżąca obsługa braku hasła i błędnego hasła podczas logowania,
 • Nowe pola Moja ocena i Hasło widoczne w widoku Rozszerzonym,
 • Aktualizacja reguł walidacji notatek terenowych:
  • Możliwość konfiguracji i stosowania reguł walidacji per serwis (#35),
  • Nowe reguły walidacji sprawdzające obsługiwane typy logów per serwis (#36),
  • Nowa reguła walidacji sprawdzająca, czy podano hasło dla wszystkich keszy na hasło (OC),
 • Dodany skrót klawiszowy dla funkcji Plik -> Zapisz Jako (Ctrl+Shift+S).

2018-08-16: v0.2.2

 • Zamknięte zgłoszenia:
  • Opcja “Zapamiętaj mój wybór” przy wyborze profilu użytkownika (#1),
  • Import GPX -> ustawiaj właściwe daty i typy logów (#4),
  • Nie działa funkcja Notatka Terenowa -> Otwórz Listing (#17),
 • Bugfix: problemy z logowaniem użytkownika (GC).

2018-08-03: v0.2.1

 • Obsługa wielu profili użytkownika:
  • Profil definiuje użytkownika aplikacji GeoCentral,
  • Profil grupuje wszystkie konta tego użytkownika w różnych serwisach geocachingowych,
  • Profil wybiera się przy starcie aplikacji,
  • Do profilu podłącza się konta poprzez nową funkcję Plik -> Podłącz Konto (jednorazowo),
  • Profil można zmienić (przelogować się na inny) poprzez nową funkcję Plik -> Zmień Profil,
  • Pasek tytułu okna aplikacji zawiera teraz nazwę aktywnego profilu wraz z nazwami podłączonych kont,
 • Obsługa wielu serwisów geocachingowych:
  • Geocaching.COM (GC) - jak dotychczas,
  • Opencaching.PL (OP) - nowo dodany,
  • Opencaching.DE (OC) - nowo dodany,
 • Zmiany w widoku Notatek Terenowych:
  • Natywne ikonki wyróżniające serwis i typ kesza w ramach serwisu,
  • Pole Ulubione pokazuje liczbę Fav pointów dla Geocaching i liczbę rekomendacji dla Opencaching,
  • Nowy widok: Rozszerzony, zawierający nowe pola Opencaching: Ocena i Liczba ocen,
 • Zmiany w funkcjonalności Notatek Terenowych:
  • Format treści komentarza (logu) to czysty tekst lub Markdown (Markdown dla Opencaching formatowany jest do HTML podczas logowania),
  • Zmienne treści komentarza działają, jak dotychczas, ALE w ramach każdego serwisu osobno (liczniki),
  • Rozszerzona lista rozpoznawanych typów keszy (Lab Cache + specyficzne typy Opencaching),
 • Większość funkcji rozpoznaje teraz kody keszy i działa stosownie do serwisu (import plików, logowanie, listingi),
 • Nowy moduł GeoCentral Connect:
  • Fundament przyszłej funkcjonalności “Chmury GeoCentral” ;) o której więcej wkrótce,
  • W chwili obecnej moduł realizuje funkcję Raportowania Użycia, tzn. jaką funkcjonalność i jak często uruchamia użytkownik,
 • Sporo zmian w kodzie, bugfix-y i nowa funkcjonalność szkieletowa (niewidoczna bezpośrednio dla użytkownika):
  • Nowy moduł zarządzania plikami konfiguracyjnymi i plikami stanu aplikacji,
  • Ulepszona obsługa błędów i komunikatów dla użytkownika,
  • Poprawki w kodzie obsługującym pliki *.db,
  • wiele, wiele innych, pomniejszych poprawek,
 • Aktualizacja głównych bibliotek aplikacji - dla lepszego wsparcia wersji dla Linuxa.

2018-06-01: v0.1.74

 • Bugfix: dostosowanie do zmian w serwisie GC COM (logowanie notatek).

2018-04-29: v0.1.73

 • Przebudowa modułu klienta HTTP dla zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa:
  • Przesiadka na bibliotekę OkHttp3 (lepsze zarządzanie zasobami, prostsza architektura),
  • Obsługa protokołu HTTP/2.0 i WebSockets (zwiększona wydajność, podwaliny pod nową funkcjonalność),
  • Powrót do walidacji certyfikatów SSL,
  • Poprawki w obsłudze Cookies,
 • Ciąg dalszy implementacji modułu profilu użytkownika,
 • Porządek w katalogu $HOME/geocentral-lite - część 1,
 • Funkcja Notatka Terenowa -> Otwórz Listing obsługuje kesze Opencaching,
 • Bugfix: dostosowanie do zmian w serwisie GC COM (logowanie notatek).

2018-03-30: v0.1.72

 • Link w sygnaturce logów wskazuje na stronę domową projektu (zamiast na profil na FB),
 • Obsługa sytuacji, kiedy użytkownik Basic sprawdza status kesza Premium-only (brak możliwości sprawdzenia statusu, log otrzymuje status “Nieobsługiwany” i jest pomijany przy logowaniu),
 • Pasek tytułu okna aplikacji zawiera dodatkowo nazwę zalogowanego użytkownika (za pierwszym razem trzeba się przelogować),
 • Bugfix: dostosowanie do zmian w serwisie GC COM (logowanie notatek).

2018-03-02: v0.1.71

 • Bugfix: funkcja Plik -> Importuj znów działa.

2018-03-01: v0.1.70

 • Sygnaturka logów konfigurowalna w Preferencjach (wybór jednej z predefiniowanych opcji),
 • Bugfix: zapis dokumentu zawsze z rozszerzeniem *.db (Linux),
 • Bugfix: aktualizacja loadera dla obsługi Javy 9,
 • Bugfix: dostosowanie do zmian w serwisie GC COM (logowanie notatek).

2017-12-04: v0.1.69

 • Bugfix: dostosowanie do zmian w serwisie GC COM (logowanie notatek).

2017-08-09: v0.1.68

 • Bugfix: dostosowanie do zmian w serwisie GC COM (logowanie notatek).

2017-07-03: v0.1.67

 • Bugfix: Pobierz Notatki Terenowe teraz pobiera wszystkie notatki z serwera.

2017-06-30: v0.1.66

 • Dostosowanie wielkości niektórych okienek dialogowych - poprawka,
 • Zapamiętywanie rozmiaru i pozycji głównego okna aplikacji.

2017-06-29: v0.1.65

 • Bugfix: dostosowanie do zmian w serwisie GC COM (pobieranie notatek z serwera, logowanie notatek),
 • Dostosowanie wielkości niektórych okienek dialogowych.

2017-05-08: v0.1.64

 • Bugfix: dostosowanie do zmian w serwisie GC COM (pobieranie notatek z serwera, logowanie notatek),
 • Znane błędy w tej wersji (praca w toku):
  • Jeśli użyto funkcji Pobierz Notatki Terenowe, pobieranie szczegółów notatek nie działa dla większości typów logów,
  • Jeśli użyto funkcji Pobierz Notatki Terenowe, logowanie notatek w aplikacji nie usunie ich z serwera.

2017-04-14: v0.1.63

 • Bugfix: poprawa błędu Illegal group reference,
 • Bugfix: dostosowanie do zmian w serwisie GC COM (notatki terenowe),
 • Więcej logowania wyjątków do pliku logu.

2017-03-28: v0.1.62

 • Nowa funkcjonalność - Edycja -> Wytnij/Kopiuj/Wklej,
 • Bugfix: dostosowanie do zmian w serwisie GC COM (autoryzacja).

2016-07-01: v0.1.61

 • Nowy atrybut Notatek Terenowych - Etykieta:
  • Wyświetlany w ostatniej kolumnie w widoku Standardowym,
  • Edytowany po wywołaniu funkcji Notatka Terenowa -> Edytuj Etykietę,
  • Może zawierać dowolny tekst nadany przez użytkownika i służyć do identyfikacji pojedynczej notatki lub grupy notatek,
  • Możliwe jest filtrowanie po etykiecie (pole wyszukiwania u góry) oraz odwołanie do etykiety w zmiennych treści komentarza,
 • Rozszerzona składnia zmiennych treści komentarza:
  • Zmienne mogą teraz przyjmować opcjonalnie parametry,
  • Parametry modyfikują sposób wyliczania lub prezentowania zmiennej,
  • Parametry podawane są w nawiasach okrągłych po nazwie zmiennej,
  • Składnia: $nazwa.zmiennej(parametr=wartość) lub $nazwa.zmiennej(parametr1=wartość, parametr2=wartość, …),
 • Obsługiwane parametry zmiennych komentarza:
  • Wszystkie zmienne $file.* i $day.* obsługują parametr “tag” (etykieta) - zawężenie wyliczania danej zmiennej tylko do notatek z określonym tagiem (etykietą),
  • Zmienne procentowe $file.pct.* obsługują dodatkowo parametry: “total” - ustalenie wartości dzielnika dla zmiennej na podaną wartość, “offset” - zwiększenie wartości dzielnej dla zmiennej o podaną wartość,
 • Nowe zmienne komentarza:
  • $file.pct.finds.all - wyliczana jak $file.pct.finds, ale dzielnik zlicza wszystkie kesze w grupie (nie tylko znalezienia),
  • $day.pct.finds.all - wyliczana jak $day.pct.finds, ale dzielnik zlicza wszystkie kesze w grupie (nie tylko znalezienia),
 • Nowa funkcja Notatek Terenowych - Loguj w Trybie Testowym:
  • Funkcja wspomagająca przede wszystkim testowanie zmiennych komentarza,
  • W trybie testowym notatki nie będą faktycznie wysłane na serwer,
  • Wygenerowany zostanie plik tekstowy zawierający wszystkie “logowane” kesze wraz z komentarzami logów - w takiej postaci, w jakiej byłyby normalnie wysłane,
  • Funkcja dostępna będzie w menu po aktywacji w Preferencjach: Notatki Terenowe -> Aktywuj opcję logowania testowego,
 • BUGFIX: poprawka deduplikatora notatek (stosowanego podczas importu) i reguły 4 - w specyficznych przypadkach z logami “serwisowymi” mogła deduplikować za dużo ;)

2016-06-08: v0.1.60

 • Nowa reguła walidacji logów - jeden log “serwisowy” per kesz,
 • Poprawiona obsługa formularzy dla funkcji getUserPreferences i postLog.

2016-04-24: v0.1.59

 • Usunięta funkcjonalność synchronizacji statystyk na GC PL (po ostatnich zmianach w serwisie nie jest już potrzebna),
 • Uwzględnienie maksymalnej długości wpisu na GC COM (4000 znaków):
  • Nowa reguła walidacji logów - wyłapuje zbyt długie logi i ostrzega, że log zostanie obcięty,
  • Obcinanie zbyt długich logów przy wysyłce,
  • Brak doklejania sygnaturki, jeśli treść logu miałaby przekroczyć maksymalną długość,
 • W okienku edycji komentarza dodany licznik znaków pokazujący na bieżąco długość logu,
 • Dodana eksperymentalna obsługa plików GPX:
  • Na razie tylko odczyt plików GPX i tylko w kontekście dokumentu notatek terenowych,
  • Plik -> Importuj -> Plik GPX Jako Notatki Terenowe - umożliwia utworzenie notatek terenowych dla keszy zaczytanych z pliku,
  • Parser GPX obsługuje rozszerzenia stosowane w serwisach GC COM i OC PL.

2016-04-10: v0.1.58

 • Klient HTTP - ignorowanie błędów weryfikacji certyfikatów SSL,
 • Dekodowanie hintów - pomijanie tekstu pomiędzy nawiasami kwadratowymi,
 • Wizytowanie TB - brak próby wizytacji TB w przypadku pustego inwentarza,
 • Rozszerzone menu Widok - obsługa różnych ustawień widoku dla dokumentu:
  • Ustawienie widoku to po prostu konfiguracja kolumn (ich liczba, kolejność, szerokość) w tabelce dokumentu,
  • Dwa standardowe ustawienia widoku dla Notatek Terenowych: Prosty i Standardowy,
  • Możliwość definiowania ustawień użytkownika (na razie przy pomocy skryptu - patrz niżej),
 • Inicjalna implementacja systemu skryptów:
  • Ogólnie, użytkownik ma możliwość rozszerzania funkcjonalności aplikacji przy pomocy skryptów,
  • Aplikacja definiuje tzw. “punkty rozszerzeń”, przez które użytkownik dostarcza lub modyfikuje funkcjonalność,
  • Pierwszy punkt rozszerzeń - definiowanie własnych konfiguracji widoku (opcji w menu Widok),
  • Więcej punktów rozszerzeń - bardzo wkrótce,
  • Obsługiwany język skryptów: JavaScript (na początek),
 • Nowe preferencje dokumentu Notatek Terenowych (Edycja -> Preferencje -> Notatki Terenowe):
  • Prezentuj trudność i teren jako grafikę - jeśli wyłączone, to zamiast ikonek w tabelce są liczby,
  • Prezentuj rozmiar jako grafikę - jeśli wyłączone, to zamiast ikonek są wartości micro, small, itd.